SEO CANG UART

Konwerter CAN G UART (P166) jest odpowiednikiem modułu CAN G (PCB P177), z szeregową transmisją UART. W połączeniu z modułem GSM/GPS stanowi doskonałe zabezpieczenie pojazdów.

Konwerter CAN G P166 jest urządzeniem pasywno-aktywnym tj. czytająco-wysyłającym. W trybie pasywnym (nasłuchu) konwerter oczekuje na cyfrowe dane z magistral CAN (J1939, J1708/1585, K-line, LIN, VAN i in.), aby przełożyć je na dane w standardzie UART, które wysyłane są do urządzenia GSM/GPS. Konwerter CAN G UART czyta również sygnały pochodzące z urządzenia alarmowego. Istnieje możliwość wysłania komend (zgodnych z protokołem konwertera) z systemu alarmowego do konwertera CAN P166 zgodnych, które przekładane są przez P166 na odpowiednie komendy CANowe, które za pośrednictwem magistral trafiają do pojazdu.

Konwerter CAN G UART może jednocześnie realizować wszystkie funkcje konwertera CANlog, ale może być montowany wyłącznie w instalacjach aut 12V w przeciwieństwie do CANloga dedykowanego do instalacji 12-24-48V. Jeśli konwerter jest montowany na płycie głównej urządzenia GSM/GPS z wykorzystaniem GoldPINów, musi być zasilony napięciem 12V.

Jeśli do współpracy z systemami monitoringu wystarczą jedynie funkcje al

Dane techniczne:
Napięcie zasilania 12 V

Pobór prądu w stanie czuwania 0,62 mA

Pobór prądu w stanie pracy 28,40 mA

Zakres temperatur pracy -40°C÷+85°C

Liczba wyjść analogowych 2

Ilość obsługiwanych magistral CAN 2

Prędkości czytane z magistrali 33,33 kb/s ÷ 1 Mb/s

Wymiary:
41,0 x 33,0 x 14,5 mm

Waga 55 g

Converter_CANG_UART_P166_PL

Stany alarmowe związane z flagami stanu bezpieczeństwa, lepiej jest wykorzystać konwerter P145 w wersji 5V/GoldPIN ze względu na bardziej użyteczny poziom zasilania. Konwerter na PCB P145/5V w takim przypadku miałby jedynie inną wersję oprogramowania. PCB 145/5V może być montowana za pomocą GoldPINów umieszczonych na krawędziach, natomiast do PCB P166 oprócz złącza 10 GoldPIN należy zastosować tulejkę dystansową.

Jeżeli moduł CAN G UART nie znajduje się w trybie sleep, wysyła automatycznie wiadomości co sekundę. Jeżeli wystąpiło zdarzenie (np. otwarcie drzwi), informacja jest wysyłana natychmiast. Jeżeli na magistrali pojawią się dodatkowe parametry, moduł CAN wysyła więcej niż jedną ramkę.